SKARABORGS FLYGFLOTTILJ UNDER ÄLDRE TIDER

SÅTENÄS SÄTERI

Såtenäs är känt som gods, ett så kallat säteri, sedan år 1392. Såtenäs var ett av de finaste mönsterjordbruk Sverige haft med avel,  lantbruksskola, tegelbruk, egen järnväg och hamn. Smaka på det.Den stora herrgården är byggd på 1780-talet och byggdes ut och om kraftigt 1915. Förr hade gården två flygelbyggnader och en enorm park. Idag återstår en av dessa flyglar.

GODSÄGARNA

Flera kända godsägarfamiljer har bott på Såtenäs gods och i dess Herrgård. Den först kända ägaren var, år 1392, väpnaren Harald Lake. Den siste civile godsägaren var H.M. Konungens Hovjägmästare, Peder Andreas Lund. Han var en karismatisk dansk herre med mycket järn i elden. Och han var omtyckt av arbetarna. Mellan dem kan vi lista släkterna Posse, Stenbock och Kylberg bland alla. Kylbergarna var alla konstnärliga. Flera av dem är idag kända konstnärer.

LIVET PÅ SÅTENÄS

Livet på Såtenäs Säteri har varit av många skilda nivåer, allt från godsherren med familjer, jägmästaren, inspektorn, rättare, Stallmästaren, tegelmästaren, mejeristen, lärare & elever, täckdikningsförmanen, snickare & elektriker, gårdsfolk, fruntimmer, arbetare, drängar, barnarbetare och statarna.  

Det var ett fridfullt men arbetsamt liv på den stora gården. Allt måste göras. Och företagsamma var man. Det inser man snabbt.

AUKTIONEN 1939

Staten köpte det enorma godset 1938 för 685.000 kronor. Med i köpesumman kom att de anställda i godset skulle få bo kvar inne på Såtenäs även efter det blivit flottilj.

I april 1939 stod den stora fem dagar långa auktionen. På gården fanns ca 350 nötkreatur, 50 ardennerhästar och 250 svin. Dessa skulle under dessa dagar försäljas på aukrionen som blev den största i mannnaminne ledd av den kände auktions-utroparen Henning Nilssson.